ที่มาของชื่อบริษัท

ที่มาของชื่อบริษัท

ที่มาของชื่อบริษัท

ในปี 1960 ทางบริษัทได้เปิดตัว IPH 400 หัวเจาะอัดอากาศขนาดใหญ่เครื่องแรกของญี่ปุ่น ซึ่งเรียกว่า อะอิยน (Aiyon) และได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยม จนในที่สุดกลายเป็นที่มาของชื่อบริษัทโอคาดะ ชื่ออะอิยน (Aiyon) เป็นที่รู้จักกันดีในอุตสาหกรรม และกลายเป็นสำนวนที่ใช้เรียกกันทั่วไปสำหรับหัวเจาะ ในปี 1983 เราจึงเปลี่ยนชื่อบริษัทจากโอคาดะ ซาคุกังกิ (Okada Sakuganki) เป็นโอคาดะ อะอิยน (Okada Aiyon)

Top