แนะนำบริษัท

แนะนำบริษัท

แนะนำบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัทโอคาดะ อะอิยน (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่

71/2 หมู่ 8 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

ก่อตั้งเมื่อ

มิถุนายน 2564

ประเภทธุรกิจ

นำเข้า จำหน่าย และซ่อมแซมเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง

ทุนจดทะเบียน

14,000,000 บาท

จำนวนสาขา

2 (สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขากรุงเทพฯ)

Top