หัวคีบอเนกประสงค์ OHG series

หัวคีบอเนกประสงค์เหมาะสำหรับ

หนีบ / คีบไม้เพื่อการขนถ่าย รวมไปถึงงานคัดแยก

และขนย้ายขยะวัสดุรีไซเคิล จำพวกเศษเหล็ก เป็นต้น

เพียงแค่รถขุดมีไลน์หัวเจาะสามารถติดตั้งและใช้งานได้

คุณสมบัติ

  1. มีฟังก์ชั่นหมุนได้ 360 องศา ทำให้ทำงานได้เร็วมากขึ้น งานเสร็จเร็วขึ้น

ข้อมูลจำเพาะ

  • หัวคีบอเนกประสงค์ OHG series 
Hydraulic Rotation Grapple
Specification Single cylinder Double cylinder
Category Unit OHG40SG OHG150SG OHG150SW OHG80D OHG150D  OHG200D
น้ำหนัก kg 310 980 840 450 883 1650
ความยาวโดยรวม mm 1518 2156 1800 1352 1789 2319
ระยะปากคีบอ้าสุด mm 1181 1800 1900 1352 1539 2345
ความกว้างของฟันคีบ (3 ซี่/2 ซี่) mm 295/165 560/320 700/482 403/241 533/309 634/378
แรงดันที่เหมาะสม bar 180 190 190 180 190 210
ขนาดรถขุดที่เหมาะสม ton 3-5 10-15 10-15 6-9 10-15 18-25
หมายเหตุ ข้อมูลจำเพาะ (Specification) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลจำเพาะด้านบนแสดงการใช้กับสลักมาตรฐานของโอคาดะ
Top