หัวตัดไม้ OMC series

หัวตัดไม้ OMC ใช้สำหรับงานตัดท่อนไม้

การขุดล้มไม้ยืนต้น ตอไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ

คุณสมบัติ

  1. ใบเลื่อยที่มีลักษณะเฉพาะ สามารถจัดการวัสดุจากไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. มีรุ่นที่หมุนได้ (ARTS/HR) และรุ่นคงที่

ข้อมูลจำเพาะ

  • หัวตัดไม้ OMC series
OMC160 ARTS/HR OMC160 FIX OMC170PG ARTS/HR
น้ำหนัก [kg] 1385/1375 1085 1395/1375
ความยาวโดยรวม [mm] 2120/2100 1700 2240
ความกว้างโดยรวม [mm] 1595 1595 1710
การเปิดอ้าสูงสุด [mm] 710 710 865
แรงตัด [KN] 350 350 350
การตั้งค่าความดันรถขุด [MPa] 32 32 32
วาล์วปรับความเร็ว
ช่วงขนาดรถขุดที่เหมาะสม [Ton] 11〜22 11〜22 11〜22
หมายเหตุ ข้อมูลจำเพาะ (Specification) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลจำเพาะด้านบนแสดงการใช้กับสลักมาตรฐานของโอคาดะ
Top