หัวตัดสำหรับงานรื้อถอน

ใช้สำหรับงานโครงสร้างเหล็ก

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

  • หัวตัด TS-W series
TS-WB600CV TS-WB700CV TS-WB800CV TS-WB900CV TS-WB1000CV TS-WB1150CV
ประเภทการหมุน FR/ARTS/HR FR/ARTS/HR FHR FHR FHR FHR
น้ำหนัก [kg] 2620/2720/2700 3980/4010/4020 5260 7400 9340 11000
คามยาวโดยรวม [mm] 2530/2680/2640 3050 3340 3880 4170 4460
การเปิดอ้าสูงสุด [mm] 710 930 1050 1190 1370 1600
ความกว้างโดยรวม [mm] 1680 1650 1950 1940 2400 2360
ความยาวใบมีดตัด [mm] 600 700 800 900 1000 1150
แรงตัด (ศูนย์กลาง) [kN] 2300 2710 3000 3460 3675 3650
การตั้งค่าความดันรถขุด [MPa] 35 35 35 35 35 35
วาล์วปรับความเร็ว YES YES YES YES YES YES
ช่วงขนาดรถขุดที่เหมาะสม [Ton] 20~35 30~50 40~70 60~100 100〜200 150〜
หมายเหตุ ข้อมูลจำเพาะ (Specification) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Top