หัวบด AP series

หัวบดได้รับการพัฒนาเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ในการลดปริมาณการจำกัด และรีไซเคิลขยะคอนกรีต

ที่เกิดขึ้นระหว่างการรื้อถอนอาคารคอนกรีต

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

  • หัวบด AP series
Unit AP-40 AP-80 AP-150 AP-200 AP-200V AP-350V
น้ำหนัก kg 275 690 1185 1410 1450 2900
ความยาวโดยรวม mm 1203 1635 1808 2000 2000 2189
ความสูงโดยรวม mm 689 1021 1199 1243 1243 1675
การเปิดอ้าสูงสุด mm 354 610 700 726 726 995
แรงหนีบ (ศูนย์กลาง) ton 29.4 41 61.7 85 105 100
การตั้งค่าแรงดัน Mpa 25 28 28 32 32 32
วาล์วปรับความเร็ว N/A N/A N/A N/A YES YES
ช่วงขนาดรถขุดที่เหมาะสม ton 3~5 6~9 11~15 12~20 12~20 28~36
หมายเหตุ ข้อมูลจำเพาะ (Specification) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลจำเพาะด้านบนแสดงการใช้กับสลักมาตรฐานของโอคาดะ
Top