หัวหนีบสำหรับงานรื้อถอนโครงสร้างคอนกรีตเสริมแรง

อาคารคอนกรีต สะพานคอนกรีต และงานฐานรากคอนกรีต

คุณสมบัติ

  1. โลหะผสมหล่อพิเศษที่ใช้ทำให้หัวหนีบน้ำหนักเบา พร้อมความทนทานที่เหนือกว่า
  2. พื้นที่หนีบกว้างขึ้นและลึกขึ้น
  3. แขนลิ่มสำหรับเจาะโครงสร้างคอนกรีต
  4. แกนกระบอกสูบได้รับการป้องกันโดยฝาครอบแกน (ยกเว้นรุ่น TS-W250, TS-WB350, TS-WB500V, TSWB2200V)
  5. การประกอบที่แข็งแกร่ง
  6. วาล์วการไหลความเร็วสูงของน้ำมันช่วยลดเวลาในการทำงาน (ยกเว้นรุ่น TS-WB250, TS-WB350)
  7. ตัวหมุนที่แข็งแกร่งพร้อมลูกปืนที่ทนทาน

ข้อมูลจำเพาะ

  • หัวหนีบคอนกรีต TS-WB series สำหรับรถขุดขนาดเล็ก 
TS-WB250 TS-WB350 TS-WB500V
ประเภทการหมุน FR FR FR/ARTS/HR
น้ำหนัก [kg] 148 250 480/530/540
คามยาวโดยรวม [mm] 925 1070 1390/1480/1480
การเปิดอ้าและการปิดสูงสุด [mm] 250/0 360/0 500/0
ความกว้างโดยรวม [mm] 615 680 835
แรงตัด (ส่วนปลาย) [kN] 175 240 330
การตั้งค่าความดันรถขุด [MPa] 21 25 25
วาล์วปรับความเร็ว YES
ช่วงขนาดรถขุดที่เหมาะสม [Ton] 1.5~2.5 2.5~5 4~7

หมายเหตุ ข้อมูลจำเพาะ (Specification) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลจำเพาะด้านบนแสดงการใช้กับสลักมาตรฐานของโอคาดะ

  • หัวหนีบคอนกรีต TS-WB series สำหรับรถขุดขนาดกลาง
TS-WB620V TS-WD950VL TS-WB950V TS-WB1000V TS-WB1100V TS-WD1200V TS-WB1400V TS-WD1700V TS-WB1900V
ประเภทการหมุน FR/ARTS/HR FR/ARTS/HR FR/ARTS/HR FR FR/ARTS/HR FR/ARTS/HR FR/HR FHR FHR
น้ำหนัก [kg] 760/860/880 1300/1390/1380 1600/1670/1660 2170 2460/2560/2540 2530/2640/2620 4000/4030 4760 7380
คามยาวโดยรวม [mm] 1670/1860/1850 2065/2175/2120 2140/2295/2280 2425 2525/2675/2635 2530/2720/2680 2970 3160 3560
การเปิดอ้าและการปิดสูงสุด [mm] 620/0 950/0 950/0 1030/0 1100/0 1200/0 1400/0 1700/0 1900/0
ความกว้างโดยรวม [mm] 1105 1365 1405 1530 1625 1730 1995 2335 2600
แรงตัด (ส่วนปลาย) [kN] 355 570 605 750 940 970 1100 1280 2000
การตั้งค่าความดันรถขุด [MPa] 28 35 35 35 35 35 35 35 35
วาล์วปรับความเร็ว YES YES YES YES YES YES YES YES YES
ช่วงขนาดรถขุด
ที่เหมาะสม
[Ton] 6~13 11~16 12~25 18~30 20~35 20~35 30~50 40~70 70~100
  • หัวหนีบคอนกรีต TS-WB series สำหรับรถขุดขนาดใหญ่ 
TS-W2200V TS-WB2400V
ประเภทการหมุน FR/HR FHR
น้ำหนัก [kg] 9590/9590 11900
คามยาวโดยรวม [mm] 3705 4050
การเปิดอ้าและการปิดสูงสุด [mm] 2200/0 2400/0
ความกว้างโดยรวม [mm] 3090 3160
แรงตัด (ส่วนปลาย) [kN] 2100 2150
การตั้งค่าความดันรถขุด [MPa] 35 35
วาล์วปรับความเร็ว YES YES
ช่วงขนาดรถขุดที่เหมาะสม [Ton] 70~100 100~
Top